Enllaços dels articles sobre l’estudi de part a casa a Catalunya 2021

Posted on Posted in Actualidad, Noticias

Enllaços dels articles sobre l’estudi de part a casa a Catalunya 2021

Estudi ALPACC:

http://llevadorespartacasa.org/wp-content/uploads/2021/03/1-s2.0-S0266613821000565-main.pdf

Article el part a casa d’ALPACC

El parto en casa en Cataluña, ¿hacia dónde queremos ir?

La mortalitat perinatal en parts a casa és molt inferior a la registrada als hospitals, segons un estudi

https://criatures.ara.cat/embaras-crianca/part-casa-segur_1_3912770.html

https://www.criar.cat/noticia/388/part-casa-ates-llevadores-es-segur-segons-estudi

 

https://www.elpartoesnuestro.es/blog/2021/03/26/el-parto-planificado-en-casa-en-cataluna

https://www.emporda.info/salut/2021/03/24/mortalitat-perinatal-parts-casa-inferior/491085.html