DIRECTORIO

Directe sobre el manifest del dia de la llevadora

[:es]https://youtu.be/iOIK0oSKlGg

MANIFEST FESTA REIVINDICATIVA DE LA LLEVADORA 8 DE MAIG 2022

FESTA REIVINDICATIVA DE LA LLEVADORA 8 DE MAIG 2022

¿QUE VOLEM?

Les llevadores som professionals clau en la salut sexual y reproductiva de les dones.

Al llarg de la història hem estat perseguides i fins i tot cremades a la foguera per suposada bruixeria. Al sistema patriarcal no li ha agradat mai la idea de que existissin dones sàvies amb autonomia professional.

L\’any 1953 la dictadura franquista va donar un cop baix a les llevadores i amb això a totes les dones: Van convertir les llevadores en infermeres

especialitzades en obstetrícia, unificant els estudis de llevadora amb els d\’infermeria. D\’aquesta manera les llevadores, que eren professionals

altament qualificades, amb unes competències pròpies diferenciades, responsables i autònomes exercint sense la supervisió d\’un metge, esdevingueren infermeres submises que obeïen ordres mèdiques. Van tancar els col·legis de llevadores i es van veure obligades a col·legiar-se com a infermeres.

*69 anys després les llevadores volem tornar a tenir col·legi propi i carrera independent.

* Volem també reivindicar que les companyes que treballen al sistema se’ls reconegui econòmicament, actualment no cobren més que una infermera.

* Volem que el sistema de salut contracti moltes mes llevadores. Actualment l´ICS te contractats mes metges obstetres ginecòlegs que llevadores. Això compromet la salut de les dones perquè la atenció que donem les llevadores te millors resultats: més parts vaginals, menys episiotomies, mes satisfacció de les famílies, més lactància materna i a sobre som més barates!

*Volem que totes les dones puguin triar a on i com volen parir tal com dicta el Tribunal Superior Europeu de Drets Humans. El govern del nostre país incompleix aquesta llei quan només proporciona a les mares la opció hospitalària.

Dona, si vols informació i recursos sobre sexualitat, anticoncepció, fertilitat, prevenció de malalties ginecològiques o de transmissió sexual, si vols estar en bones mans durant el teu embaràs, part, postpart,i rebre la millor ajuda en la lactància, o en la menopausa has de CRIDAR A LA LLEVADORA¡¡[:en]https://youtu.be/iOIK0oSKlGg

MANIFEST FESTA REIVINDICATIVA DE LA LLEVADORA 8 DE MAIG 2022

MANIFIESTO EN CASTELLANO

FIESTA REIVINDICATIVA DE LA COMADRONA 8 DE MAYO DE 2022

 

¿QUÉ QUEREMOS?

 

Las comadronas somos un profesional clave en la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

 

A lo largo de la historia hemos estado perseguidas e incluso quemadas en la hoguera por supuesta brujería. Al sistema patriarcal no le ha gustado nunca la idea de que existieran mujeres sabias con autonomía profesional.

 

En el año 1953 la dictadura franquista dio un golpe bajo a las comadronas y con eso a todas las mujeres: Convirtieron las comadronas en enfermeras especializadas en obstetricia, unificando los estudios de matrona y los de enfermería. De esta manera las comadronas, que eran profesionales altamente cualificadas y con unas competencias propias diferenciadas, responsables y autónomas ejerciendo sin supervisión de un médico, se convirtieron en enfermeras sumisas que obedecían las órdenes médicas.

Cerraron los colegios de comadronas y se vieron obligadas a colegiarse como enfermeras.

  • 69 años después, las comadronas queremos volver a tener colegio propio y carrera independiente.
  • Queremos también reivindicar que las compañeras que trabajan en el sistema se les reconozca económicamente, actualmente no cobran más que una enfermera.
  • Queremos que el sistema de salud contrate muchas más matronas. Actualmente el ICS tiene contratados más médicos obstetras/ginecólogos que comadronas. Eso compromete la salud de las mujeres porque la atención que damos las comadronas tiene mejores resultados: más partos vaginales, menos episiotomías, más satisfacción de las familias, más lactancia materna y además somos más baratas!
  • Queremos que todas las mujeres puedan escoger dónde y cómo quieren parir, tal como dicta el Tribunal Superior Europeo de Derechos Humanos. El gobierno de nuestro país incumple esta ley cuando sólo proporciona a las mujeres la opción hospitalaria.

Mujer, si quieres información y recursos sobre sexualidad, anticoncepción, fertilidad, prevención de enfermedades ginecológicas o de transmisión sexual, si quieres estar en buenas manos durante tu embarazo, parto, postparto, y recibir la mejor ayuda en lactancia o en la menopausia, tienes que LLAMAR A LA COMADRONA!!![:]