DIRECTORIO

Formació en emergències obstètriques 2020

[:es]\"\"

 

Formació acreditada

Les llevadores estem en primera línea d\’emergència quan es dóna el cas. No podem assistir sense tenir molt controlat com resoldre una emergència. Fins i tot les més expertes necessitem repetir cada any la formació, refrescar la memòria, actualitzar-nos. És tan important que considerem que cap sòcia hauria d\’anar a assistir un naixement al domicili si no ha fet un curs d\’emergències obstètriques en els darrers 2 anys com a màxim. El mateix hauria de ser el criteri per l\’atenció hospitalària. Per això ALPACC ofereix aquesta formació dos cops a l\’any.

Les docents d\’aquesta formació, Inma Marcos, Laia Casadevall, Imma Sàrries y Mireia Marcos, som expertes en part a casa i en ressolució d\’emergències. A part del nostre bagatge d\’experiència assistencial ens actualitzem i aprenem cada any coses noves que aportem a les nostres classes nuestras. Hem participat en la Guía d\’assistència al part a casa. També som docents de la Formación para la atención al parto en casa que ya va por la 9 edición, con ACL.

També som membres de la Plataforma en defensa del pinzamiento óptimo del cordón umbilical

Per nosaltres és molt important que la pràctica estigui basada en evidència científica, que tinguem una metodologia fiable i segura per resoldre les emergències, que les mares i les criatures estiguin segures en la nostra presència i poder anar a treballar amb confiança i tranquil.litat, sapiguent que sabem què fer en cada cas.

Desitgem compartir amb vosaltres aquesta seguretat, tranquil.litat i excel.lència de pràctica. Desitgem que totes les llevadores estiguin sempre preparades, a punto, amb els seus coneixements i material llest, per garantir la millor atenció professional i facilitar la millor experiència possible a les famílies.

Per això oferim aquesta formació dos cops a l\’any, especialment dirigida a les nostres sòcies que assisteixen a casa, però també dirigida a qualsevol llevadora amb la inquietut d\’estar llesta i preparada per resoldre emergències en el seu lloc de treball institucional.

Son 4 tallers amb una part teòrica i la resta és pràctica amb ninos, pelvis, ambú, sueros, material variat… per integrar bé l\’experiència i sortir del curs preparades per a qualsevol situació.


 

 

Per realitzar la reserva has de fer un ingrés al núm. Compte d’ALPACC: ES35 1491 0001 2921 1991 6720 i enviar el justificant de pagament al correu: formacio@llevadorespartacasa.org fent constar com a concepte: CURS EMERGÈNCIES – nom i cognoms.
En cas de no realitzar-se el pagament no s’acceptarà la inscripció.
Condicions: POLITICA DE CANCELACIÓ: En cas de cancel·lació del curs per l’organització es retornarà l’import íntegre. En cas d’estar assistint un part domiciliari aquell dia i poder justificar-ho (o algun altre imprevist justificat) es reservarà la inscripció per a la propera edició del curs. Si no s’utilitza durant l’any natural següent (dues edicions), es perdrà. Si es cancel·la la inscripció amb un mes d’antelació, es retornarà el 100% i el 50% si es cancel·la amb dues setmanes. Les cancel·lacions fetes amb menys de 2 setmanes de la data prevista pel curs, no es retornaran. Més informació: formacio@llevadorespartacasa.org Aquestes dades seràn d\’ús exclusiu per aquesta formació d\’emergències obstètriques. No les farem servir per promocionar altres formacions o activitats d\’ALPACC ni tampoc les passarem a altres entitats.

Inscripcions

Programa 13 Març 2020.docx[:en]\"\"

 

Formación acreditada

 

Las docentes de esta formación, Inma Marcos, Laia Casadevall, Imma Sàrries y Mireia Marcos, somos expertas en parto en casa y en resolución de emergencias. A parte de nuestro bagaje de experiencia asistencial nos actualizamos y aprendemos cada año cosas nuevas que aportamos a nuestras clases. Hemos participado en la Guía para la atención al parto en casa.  También somos docentes de la Formación para la atención al parto en casa que ya va por la 9 edición, con ACL

También somos miembros de la plataforma en defensa del pinzamiento óptimo del cordón umbilical https://pinzamientoptimo.org/

Para nosotras es muy importante que la práctica esté basada en evidencia científica, que tengamos una metodología fiable y segura para resolver las emergencias, que las madres y las criaturas estén seguras en nuestra presencia y poder ir a trabajar con confianza y tranquilidad, sabiendo que sabemos qué hacer en cada caso.

Deseamos compartir con vosotras esta seguridad, tranquilidad y excelencia de práctica. Deseamos que todas las comadronas estén siempre preparadas, a punto, con sus conocimientos y su material listo, para garantizar la mejor atención professional, y facilitar la mejor experiencia possible a las familias.

Por eso ofrecemos esta formación dos veces al año, especialmente dirigida a nuestras socias que asisten en casa, però también dirigida a cualquier comadrona con inquietud de estar lista y preparada para resolver emergencias en su trabajo institucional.

Son 4 talleres con una parte teórica y el resto práctica con muñecos, pelvis, ambú, sueros, material variado… para integrar bien la experiencia y salir del curso preparadas para cualquier situación.


Per realitzar la reserva has de fer un ingrés al núm. Compte d’ALPACC: ES35 1491 0001 2921 1991 6720 i enviar el justificant de pagament al correu: formacio@llevadorespartacasa.org fent constar com a concepte: CURS EMERGÈNCIES – nom i cognoms.
En cas de no realitzar-se el pagament no s’acceptarà la inscripció.
Condicions: POLITICA DE CANCELACIÓ: En cas de cancel·lació del curs per l’organització es retornarà l’import íntegre. En cas d’estar assistint un part domiciliari aquell dia i poder justificar-ho (o algun altre imprevist justificat) es reservarà la inscripció per a la propera edició del curs. Si no s’utilitza durant l’any natural següent (dues edicions), es perdrà. Si es cancel·la la inscripció amb un mes d’antelació, es retornarà el 100% i el 50% si es cancel·la amb dues setmanes. Les cancel·lacions fetes amb menys de 2 setmanes de la data prevista pel curs, no es retornaran. Més informació: formacio@llevadorespartacasa.org Aquestes dades seràn d\’ús exclusiu per aquesta formació d\’emergències obstètriques. No les farem servir per promocionar altres formacions o activitats d\’ALPACC ni tampoc les passarem a altres entitats.

Inscripciones

Programa 13 Març 2020.docx[:]